گفتگوی زنده با فعالان بازار

انتشار:

دقیقه

1

زمان مطالعه:

سطح:

17

بازدید:

سبدگردانی برلیان روز چهارشنبه 11 مرداد 1402 گفتگوی زنده ای با مدیر سبدگردانی برلیان برگزار می کند.

مهمان گفتگو: امین اوزی

روز: جهارشنبه 1402/05/11

ساعت: 16:30

برای دوستانتان ارسال کنید:

دیدگاهتان را بنویسید