چکیده از یکشنبه

انتشار:

دقیقه

1

زمان مطالعه:

مبتدی

سطح:

4

بازدید:

ارزش کل معاملات امروز بازار حدود 9000 میلیارد تومان شد که حدودا مبلغ 5100 میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و صندوق های سهامی بوده است.
امروز در اواسط بازار خبری بر معافیت مالیاتی شرکتهای مشمول تجدید ارزیابی دارایی از سوی یک عضو کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس منتشر شد مبنب بر اینکه در تجدید ارزیابی، هیچ نوع فرآیند اقتصادی منجر به ورود وجه نقد نمی شود و توان عملیاتی یا مالی واحد اقتصادی نیز تغییر نمی‌کند و صرفا ارزش دارایی‌های موجود واحد به‌ روز رسانی می‌شود لذا آن چه که تحت عنوان تجدید ارزیابی به سرمایه شرکت اضافه می‌شود، درآمد نقدی نیست که مشمول مالیات باشد.) که تحرک کوچکی در برخی نمادهای تابلو ایجاد کرد.
به نظر با انتشاررسمی و بررسی تاثیر این خبر در روزهای آینده امیدواریم شاهد بازار بهتری برای روزهای آینده باشیم.
همچنان سهامداری و ترکیبی از دارایی شامل شرکتهای بزرگ شاخص ساز و کوچک (شاخص هم وزن ) در سبد دارایی پیشنهاد داریم وافق بلند مدت تا مجامع شرکتها.
موفق و پرسود باشید

برای دوستانتان ارسال کنید:

دیدگاهتان را بنویسید