عرضه اولیه فن افزار

انتشار:

دقیقه

2

زمان مطالعه:

سطح:

17

بازدید:

با توجه به پذیرش سهام شرکت توسعه فن افزار توسن در تاریخ 1401/04/28 توسط هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار در بازار دوم فرابورس ایران به اطلاع می‌رساند؛ سهام شرکت مذکور توسط سهامداران عمده آن شرکت به روش ترکیبی و طی دو مرحله به شرح مشخصات مندرج در این اطلاعیه عرضه اولیه می‌شود.

مشخصات عمومی عرضه

 • تعداد کل سهام شرکت: 1,500,000,000 سهم
 • تعداد کل سهام قابل عرضه : 180,000,000 سهم معادل 12 درصد از کل سهام شرکت
 • متعهدین عرضه: شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تک وستا، شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان و شخص حقیقی
 • مشاور عرضه: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
 • متعهد خرید: شرکت تأمین سرمایه دماوند
 • بازارگردان: صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

مشخصات مرحله اول: عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط) به روش حراج

 • تعداد سهام قابل عرضه : 60,000,000 سهم معادل 4 درصد از کل سهام شرکت
 • تاریخ دوره سفارشگیری و عرضه : روز چهارشنبه مورخ 1402/05/11
 • دوره سفارش گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
 • حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: 2,000,000 سهم
 • قیمت ارزش گذاری: 11,633 ریال

مشخصات مرحله دوم: عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش قیمت ثابت

 • حداقل تعداد سهام قابل عرضه : 120,000,000 سهم معادل 8 درصد از کل سهام شرکت
 • تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت: روز چهارشنبه مورخ 1402/05/11
 • دوره سفارشگیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
 • حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: 300 سهم
 • قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول

منبع:فرابورس

برای دوستانتان ارسال کنید:

دیدگاهتان را بنویسید