تفاهم نامه ایران و روسیه

تفاهم نامه ایران و روسیه

انتشار:

دقیقه

1

زمان مطالعه:

مبتدی

سطح:

63

بازدید:

ایران و روسیه در حاشیه ششمین هفته انرژی روسیه یادداشت تفاهمی در زمینه نفت و گاز امضا کردند. تفاهم نامه به امضای رئیس موسسه مطالعات بین المللی ایران و مدیرعامل بنیاد روسکونگر روسیه رسید. این دو سازمان – که موضع مشابهی در مورد تحریم های غرب در مورد صادرات نفت و گاز دارند – برای مطالعه پروژه های پیشنهادی برای همکاری انرژی بین دو کشور با هم متحد خواهند شد.

این گروه ها همچنین یک اتاق فکر برای مطالعه و پیگیری همکاری های مشترک در زمینه انرژی تشکیل خواهند داد. اوجی اعلام کرد که هر دو کشور به ذخایر قابل توجهی از هیدروکربن دسترسی دارند و تفاهم نامه هایی با شرکت های بالادستی و پایین دستی روسیه امضا شده است و همکاری نفت و گاز بین دو کشور یکی از دلایل اصلی این توافق است. این در حالی است که به نظر می رسد در این سالها این مذاکرات برای رفع تکلیف بوده و تاثیر خاصی بر ظرفیت تولید و صادرات نفت و گاز ایران نداشته است.

برای دوستانتان ارسال کنید:

دیدگاهتان را بنویسید